• slider-1
 • slider-2
 • slider-3
 • slider-4
 • slider-5
 • slider-6
 • slider-7
 • slider-8
 • slider-9
 • slider-10
 • slider-11
 • slider-12
 • slider-13
 • slider-14
 • slider-15
 • slider-16
Velkommen til

AOPA DMU

Dansk Motorflyver Union

Unionen for alle piloter

 

 


Flying Mini-Guide til download

Download link til seneste version af Flying Mini-Guide
Opdateret d. 18.04.24


Rettelser/tilføjelser m.m. kan sendes til AOPA DMU
 
 


AOPA DMU Repræsentantskabsmøde

AOPA DMUs repræsentantskabsmøde blev i år holdt på Lolland-Falster, hvor Lolland-Falster Motorflyveklub havde tilrettelagt et rigtig fint program med foredrag på Fermern Udstillingen og repræsentantskabsmøde i Factory Lodge/Visual Climate Center, hvor vi også fik en spændende demonstration af Danmarks eneste Science on a Sphere.

Du finder mere info og referat fra mødet via dette link 
 Private delefly
 
AOPA DMUs nye hjemmeside om deleflyvning vejleder piloter og passagerer

 
Trafikstyrelsen har lanceret en omfattende kampagne om privat deleflyvning. Kampagnen er fejlbehæftet og unuanceret og vi har modtaget mange reaktioner herpå fra vores medlemmer.Trafikstyrelsens vinkel på kampagnen er uheldig og fremstår mere som en "skræmme-kampagne" for deleflyvning.

Med vores nye hjemmeside om deleflyvning har vi i stedet fokuseret på de fornuftige forholdsregler, som man bør tage ved deleflyvning og som kan bidrage til at fastholde den gode sikkerhedsstatistik, som vi har for deleflyvning.
 
På siden er der vejledning, både til pilot og passagerer, så deleflyvning bliver en sikker og god oplevelse for alle.
 
Besøg vores hjemmeside: www.delefly.nu

Stort fremmøde og interessant besøg af Naviair

AOPA DMUs repræsentantskabsmøde blev holdt i FlyverCaféen, Odense Lufthavn, hvor rigtig mange i år valgte at ankomme fra luften. Naviair indledte mødet med et spændende oplæg om seneste nyt om bl.a. luftrum, trafikstyring, flyveplaner og droner.

AOPA DMU årsberetning

I årsberetning 2022 kan du læse om de mange aktiviteter bestyrelsen arbejder med for at skabe de bedst mulige vilkår for privatflyvningen. Klik på billedet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CRONOS - Naviair's nye system til håndtering af flyveplaner

Den 15. november lukkede Naviair ned for FPL formularen og introducerede CRONOS som afløseren. Vi er gået i dialog med Naviair, da mange medlemmer oplever problemer med den komplekse procedure for oprettelse af login og efterfølgende besvær med at få udfyldt flyveplanen.
Naviair er enige med os i at.....

Læs mere om CRONOS og flyvning i icing conditions i vores seneste nyhedsbrev - KLIK HER

 Dronekorridor - midlertidige restriktionsområder


Vi har i 2020-21 lagt en del kræfter i sagen om drone-korridoren. Korridoren indebar restriktionsområder for privatflyvningen af hidtil uset størrelse.
 
Udspillet fra Trafikstyrelsen blev mødt med stor modstand fra luftrumsbrugere og interesseorganisationer. Sagen fik en del mediebevågenhed
 
Med vores målrettet indsats og høringssvar har vi opnået en lempeligere model af dronekorridoren.

Læs mere her

 


Danmark forbyder udenlandsk registrerede fly base i DK

Efter en klage fra AOPA DMU har EU Kommissionen taget første skridt mod en traktat krænkelsessag, fordi Danmark forbyder udenlandsk registrerede fly at have base i landet. Trafikstyrelsen lemper nu kravene for EU registrerede fly, men fastholder forbuddet mod luftfartøjer registreret i 3. land.

Læs mere her

Har du tilstrækkelig kendskab til den private flyveplads?
 
 
Den seneste og tragiske ulykke på Fur’s private flyveplads har yderligere påpeget behovet for at lette adgangen til information om særlige anflyvnings- og baneforhold på private
flyvepladser.

I mange tilfælde er der desværre ikke let tilgængelig information om flyvepladsens forhold til rådighed til din flyveplanlægning – det vil AOPA DMU's bestyrelse gerne gøre noget ved!

Læs her
                                           
Grenå Flyveplads

Vaccination og raskmelding efter Covid-19

Trafikstyrelsen har udsendt information om Covid-19 vaccination og raskmelding efter Covid-19 til flycertificeret personel.

Læs her

Danmarkshistoriens største inddragelse af luftrum

En »historisk« sag om vennetjenester, fly og droner vækker skarp kritik på Christiansborg: »Hvad fanden er der galt i den styrelse?«

Sådan lyder overskriften i Berlingske Tidende den 23/9-20, der de seneste dage har zoomet ind på Trafikstyrelsens sagsbehandling af en ny drone-korridor, som indebærer nye restriktionsområder for GADronekorridoren udgør udgør 150 km barriere mellem landsdelene af et hidtil uset omfang.
 
Området er blevet tildelt et privat drone firma, der skal bruge det til testflyvning med droner. Korridoren er godkendt af Trafikstyrelsen på rekordtid, på trods af AOPA DMUs og andre aktørers advarsler om både trafikale og flyvesikkerhedsmæssige udfordringer.

 

AOPA DMU Safety Day Klubtilbud
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik på billedet (youtube video). Et godt eksempel på
et af Safety dagens emner om performance,
i teori og praksis.
 

AOPA DMU gentager succesen  med en dag i flyvesikkerhedens tegn.


Der er fokus på start/ landing, i teori og praksis, og radio fraseologi.
 
Vi planlægger at holde disse dage ude i de enkelte klubber efter aftale


Klik på nedenstående links:
 
Arrangører:
Paul Harrison - mobil 61 73 60 67, ph@aopa.dk

Henrik Værø 

Indberetningssystem risikerer at blive undergravet
 
EU Kommissionen har sendt den europæiske udgave af obligatorisk indberetning i høring. Det europæiske indberetningssystem er delvist inspireret af den danske BL 8-10, som fungerede godt og beskyttede de piloter, der indberettede hændelser. Beskyttelsen af piloten, er desværre betydelig ringere efter de nye EU-regler.

Trafikstyrelsen har også haft emnet i høring. De foreslår, at EU-reglerne skal udbredes til at gælde alle former for indberetninger - også de der i dag ikke er omfattet af EU-reglerne. Høringen redegør netop for, at piloter som er sikret straffrihed i dag, ikke er det under de nye EU-regler.


Du finder tidligere nyhedsmails fra AOPA DMU via dette link 

Lettere adgang til vejroplysning og trafikinformationer
 
AOPA DMU har indgået et samarbejde med Air Support A/S om et forsøgsprojekt med etablering af et netværk af jordbaserede UAT-sendere (Universel Access Transceivers).

UAT-senderne udsender vejroplysninger i form af vejrradarbilleder, TAF og METAR.
 
Air Support A/S er blandt de første, udenfor USA, til at etablere et UAT set-up.

Det er midlertidigt indstillet på grund af at projektet møder modstand i Trafikstyrelsen, vi arbejder hårdt på en løsning !


 
 

Brug af tablet under flyvning

På baggrund af de nye EU-regler om brug af Electronic Flight Bag (EFB)/Tablets, som trådte i kraft i juli 2019, har AOPA DMU udarbejdet en vejledning om brug af tablet under flyvning.

Det er vigtigt, at tablet er monteret korrekt, uden løse kabler, som kan forstyrre under flyvningen.
 
Flyttes eller afmonteres tablet fra sin holder under flyvning, på grund af f.eks. turbulens, manøvrering eller anden handling, skal piloten sikre, at den ikke karambolerer med styre-tøjet eller øvrig betjening af flyet.
 

Links
 
 
De nye EU-regler om EFB:
 
 

Sundhedsforsikring til medlemmer
 
AOPA DMU har, i samarbejde med Tryg, indgået en fordelagtig aftale om sundhedsforsikring til medlemmer.
Tilbuddet gælder også medlemmers ægtefælle/samlever.