Luftsport Danmark

Luftsport Danmark - konkurrencer

Følg de aktuelle konkurrencer og arrangementer for flyvesikkerhed via Luftsportdanmarks egen hjemmeside: www.luftsportdanmark.dk

Luftsport Danmark afholder hvert år Danmarksmesterskab i præcisionsflyvning samt et Air Rally. Derudover afholdes der regionale konkurrencer. I flyveklubberne afholdes der lokale klub rallies og landingskonkurrencer.

Konkurrenceformål
Konkurrencen er udformet for solo pilot og for pilot med navigatør i enmotoret fly. Formålet med konkurrencen er at gøre det muligt for piloten at navigere og håndtere flyet under VFR forhold på en sikrere måde og heraf blive en bedre pilot.
 
Konkurrencen indeholder følgende tre hovedgrupper
1. Flight planning og navigation
2. Special observation
3. Landing

Det overordnede formål for sporten er
1. Kalkulere en korrekt flyveplan ved af brug basis udstyr.
2. Følge en beskrevet rute til en forudberegnet tid.
3. Følge ruten nøjagtigt for at finde fotos og mærker.
4. Foretage landing i et kort afmærket landingsfelt så tæt på 0 linien som muligt og derved bevise pilotens evne til at håndtere sit fly på en sikrere måde.